Lịch sử tìm kiếm
Tìm trong góc của mẹ
Tìm kiếm phổ biến

Ti

Khi lần đầu môi con chạm vào ti mẹ, một xúc cảm lạ kỳ trào dâng trong mẹ. Chỉ đến lúc đó mẹ mới hiểu, tạo hóa đã dành cho người mẹ một diễm phúc, một đặc quyền, một sự kết nối diệu kỳ để con luôn trong lòng mẹ. Những giọt sữa non đầu tiên, ngọt ngào đã từ mẹ chảy vào con.

Chia sẻ cảm xúc & nhận quà
Giỏ hàng 0